Zapraszam na

indywidualne
konsultacje

Zapraszam na indywidualne konsultacje dotyczące zarówno sfery emocjonalnej jak i zdrowotnej.

W mojej pracy pomagam dotrzeć do źródła, które wywołało chorobę – do konfliktu biologicznego, nazwać emocje, które zdarzeniu temu towarzyszyły oraz pokazuję, w jaki sposób można z tymi emocjami pracować, aby nie powodowały dalszych blokad w naszym ciele. Pomagam również dotrzeć do przekonań, które nam nie służą.

Osoby, które nie mogą dotrzeć do mnie osobiście, zapraszam na konsultacje przez Skype.

Konsultacja psychobiologii

Tematom, z którymi Klienci chcą pracować przyglądam się zarówno pod kontem psychobiologii jak i przekazu transgeneracyjnego. Do swojej pracy włączam również odkrycia i wiedzę z Systemowych Ustawień Rodzinnych.

Konsultacja jest rozmową dotyczącą tematu, z którym chce pracować Klient. Poprzedza ją wypełnienie ankiety, która jest dla mnie informacją i bazą do dalszej pracy. Metody pracy, które są osobno opisane, dobieram indywidualnie.

Warunkiem wyleczenia lub zmiany w obszarze, wokół którego prowadzona jest konsultacja,  jest praca własna Klienta. Już po pierwszym spotkaniu mogą pojawić się zmiany, jednak często potrzeba wiele pracy własnej oraz czasu.

Czas trwania: 90 minut
Cena: 300 zł ( Skype 250 zł)

Konsultacja MAT

Podczas konsultacji najpierw przeprowadzam krótki wywiad z Klientem dotyczący tego, z jakim tematem ma odbyć się praca. Razem z Klientem nazywamy emocje związane z aktualnym obszarem pracy, również te, dotyczące bólu fizycznego czy chorób. Odkrywamy i nazywamy instynkty, które stoją za emocjami. Następnie Klient jest wprowadzony w delikatną medytację i jest przeze minie prowadzony przez proces uwalniania zastałej traumy, blokad emocjonalnych oraz powiązanych z nimi instynktów.

Konsultacja jest przeprowadzona zgodnie ze standardami wprowadzonymi przez twórczynię metody – Evette Rose.

Pracując tą metodą, Klient często odczuwa spore zmiany już po pierwszej sesji, jednak pełen proces integracji trwa do 7 dni po sesji.

Czas trwania: 90 minut
Cena: 300 zł ( Skype 250 zł)
Czas trwania: około 60 minut
Cena: 150 zł / konsultację

Konsultacje nie zastępują wizyty u lekarza oraz leczenia w znaczeniu medycyny akademickiej. W ich trakcie pracę opieram na diagnozie lekarskiej. Konsultacje psychobiologiczne są uzupełnieniem oraz wsparciem dla leczenia medycznego.

Osoby chcące pracować z tematami swoich dzieci zapraszam na pierwszą konsultację bez dzieci.

Konsultacje odbywają się w pełnym poszanowaniu wartości klienta oraz są one poufne.