Nawyki

Nawyki to małe rzeczy, które prowadzą Cię do dobrego życia. Oczywiście pod warunkiem, że nawyki są dobre. 

Dlatego warto zastanowić się, co chcesz osiągnąć i co będzie Ci do tego potrzebne. Co już masz, na czym możesz bazować.

Nawyki buduje się stopniowo. Najpierw wymaga to od nas przypominania sobie, motywowania się, widzenia dalszej perspektywy.

Wysiłek, który wkładamy w tworzenie nawyku może być duży. Jest on jednak proporcjonalnie duży do rzeczy, którąwprowadzamy. Jednak Twoim celem jest powtarzanie tej czynności codziennie, aż stanie się ona dla Ciebie przysłowiową „bułką z masłem”. Na tym polega siła nawyku. Coś, co kiedyś sprawiało Ci dużo trudności, dziś jest robione z automatu.

Zbadano, że średnio po 66 dniach powtarzania danej czynności możemy mówić o nawyku. Słynne 21 dni to moment, w którym odczuwamy, że nie jest nam już tak trudno z daną rzeczą. Jest to etap, kiedy nie wydatkujemy już tyle energii na daną czynność. Jednak dopiero po ok. 66 dniach mówimy o tym, że coś stało się naszym nawykiem. A jeśli wdrażamy coś małego, osiągniemy ten stan szybciej.

Po co to wszystko? Jeśli chcesz dokonać trwałej zmiany, naucz tego swoje ciało i swój umysł, bo, jak mówi dr Joe Dispenza „Nawyk jest wtedy, gdy ciało jest umysłem”

I jak już masz zakorzenione w sobie zdrowe, dobre nawyki, wówczas nawet jak zejdziesz z tej ścieżki raz na jakiśczas, co przecież każdemu może się zdarzyć, bez problemu na nią powrócisz.

Twórz nawyki zamiast robienia postanowień. Bądź Panią Swojego Życia!