PSYCHOBIOLOGIA

„Tańcz z tym, co przychodzi
do Twoich drzwi”
A gdyby tak spojrzeć na chorobę, jak na sygnał płynący z organizmu? Co by było, gdybyśmy posłuchali, co ciało chce nam powiedzieć?

Wiele osób zmaga się z bólem lub chorobami, na które nie działają leki lub rezultat ich działania jest niezadowalający. Ja również doświadczyłam bólu i strachu przed nim. Rozpoczęłam poszukiwania, które doprowadziły mnie do psychobiologii. Nauczyłam się, jak dotrzeć do faktycznej przyczyny bólu, która ukryta jest w emocjach. Docierając do źródła choroby można bardzo przyspieszyć zdrowienie oraz wspomóc leczenie oparte na medycynie konwencjonalnej

Psychobiologia to dziedzina łącząca psychikę z biologią. Pokazuje nam w jaki sposób emocje, przekonania i odczucia mają wpływ na nasze ciało i manifestują się w nim w postaci chorób. Wywodzi się ona z takich nurtów, jak Biologika (Roberto Barnai), Totalna Biologia (Claude Sabbah, Gerard Athias i inni) oraz Recall Healing (Gilbert Renaud).

Powstała w wyniku obserwacji i badań nad zależnościami pomiędzy przeżywanymi przez nas, naszych rodziców oraz dalszych przodków emocjami, a chorobami. Emocje przeżywane w trudnych sytuacjach ujawniają się w odpowiadających im częściach ciała w postaci choroby, napięć, urazów.

Choroba jest odpowiedzią organizmu na trudne doświadczenia, w których uczestniczymy. Jest to rozwiązanie Natury, aby zdjąć z mózgu stres i by organizm mógł przeżyć.

W tym znaczeniu, choroba jest idealnym rozwiązaniem na przetrwanie gatunku. Jest ona dla nas również informacją co należy w naszym życiu uzdrowić, czemu się przyjrzeć oraz co nam już nie służy.

Wyleczenie lub poprawa stanu pojawia się czasem już po uświadomieniu, co było jej przyczyną. Często jednak potrzebna jest praca z przekonaniami, emocjami, przeżycie straty, przepracowanie spraw rodowych, które do nas powracają.

Obszary pracy:

– choroby oraz ból

– relacje

– praca i pieniądze

– emocje, z którymi trudno sobie poradzić np. lęk, strach, gniew.

Jak wygląda konsultacja?

Tematom, z którymi Klienci chcą pracować, przyglądam się zarówno pod kątem psychobiologii jak i przekazu transgeneracyjnego. Do swojej pracy włączam również odkrycia i wiedzę z Systemowych Ustawień Rodzinnych Berta Hellingera.

Konsultacja jest rozmową dotyczącą tematu, z którym chce pracować Klient. Poprzedza ją wypełnienie ankiety, która jest dla mnie informacją i bazą do dalszej pracy. Metody pracy dobieram indywidualnie.

Warunkiem wyleczenia lub zmiany w obszarze, wokół którego prowadzona jest konsultacja,  jest praca własna Klienta. Już po pierwszym spotkaniu mogą pojawić się zmiany, jednak często potrzeba wiele pracy własnej oraz czasu.

Czas trwania: 90 minut
(spotkanie w gabinecie lub sesja zdalna)