Psychobiologia

Jest to o dziedzina łącząca psychikę z biologią. Pokazuje nam w jaki sposób emocje, przekonania i odczucia mają wpływ na nasze ciało i manifestują się w nim w postaci chorób. Wywodzi się ona z takich nurtów, jak Biologika (Roberto Barnai), Totalna Biologia (Claude Sabbah, Gerard Athias i inni) oraz Recall Healing (Gilbert Renaud).

Powstała w wyniku obserwacji i badań nad zależnościami pomiędzy przeżywanymi przez nas, naszych rodziców oraz przodków emocjami, a chorobami. Emocje przeżywane w trudnych sytuacjach ujawniają się w odpowiadających im częściach ciała w postaci choroby, napięć, urazów.

Choroba jest odpowiedzią organizmu na trudne doświadczenia, w których uczestniczymy. Jest to rozwiązanie, aby zdjąć z mózgu stres i aby organizm mógł przeżyć.

W tym znaczeniu, choroba jest idealnym rozwiązaniem natury na przetrwanie gatunku. Jest ona dla nas również informacją co należy w naszym życiu uzdrowić, czemu się przyjrzeć, co nam już nie służy.

Totalna Biologia i Recall Healing, dziedziny  w których Psychobiologia ma swoje korzenie, zakładają uzdrowienie przez uświadomienie. Natomiast Psychobiologia uznaje uświadomienie konfliktu wywołującego chorobę jako bazę do dalszej pracy. Pracy z przekonaniami, doznanymi traumami oraz z emocjami, z którymi ciężko nam się pożegnać, a które nam już nie służą.