TECHNIKA METAFIZYCZNEJ ANATOMII

Technika Metafizycznej Anatomii – Methaphysical Anatomy Technique – MAT – została stworzona przez Evette Rose. Jest to metoda pozwalająca w łagodny sposób pozbyć się traum oraz uwalniania stres ciała i umysłu.

Często nawet nie wiemy że przeżyliśmy traumę. Potrafimy stosować różne techniki, które ją tłumią a czasem zupełnie wypierają. Jednak ona zawsze do nas wraca czy to w postaci bólu fizycznego czy w postaci sytuacji życiowych, które nam się przytrafiają, a których nie kojarzymy nawet z przeżytą traumą. Trauma może być również dziedziczona po przodkach, czego wyjaśnieniem zajmuje się epigenetyka.

Jak wygląda sesja MAT?

Podczas konsultacji najpierw przeprowadzam krótki wywiad z Klientem dotyczący tego, z jakim tematem ma odbyć się praca. Razem z Klientem nazywamy emocje związane z aktualnym obszarem pracy, również te, dotyczące bólu fizycznego czy chorób. Odkrywamy i nazywamy instynkty, które stoją za emocjami. Następnie Klient jest wprowadzony w delikatną medytację i jest przeze minie prowadzony przez proces uwalniania zastałej traumy, blokad emocjonalnych oraz powiązanych z nimi instynktów.

Konsultacja jest przeprowadzona zgodnie ze standardami wprowadzonymi przez twórczynię metody – Evette Rose.

Pracując tą metodą, Klient często odczuwa spore zmiany już po pierwszej sesji, jednak pełen proces integracji trwa do 7 dni po sesji.

Czas trwania: 90 minut
(spotkanie w gabinecie lub sesja zdalna)

Co odróżnia MAT od innych technik?

Często aby dotrzeć do bolesnych przeżyć, musimy do nich ponownie wrócić, przypomnieć sobie sytuacje, osoby, zdarzenia, ponownie odczuć emocje, które im towarzyszyły. Dla wielu osób oznacza to przejście po raz kolejny przez piekło zdarzeń z przeszłości. Nie każdy jest na to gotowy. Dodatkowo pamięć potrafi nam płatać figle i nasze wspomnienia nie zawsze są zgodne z tym, co się wydarzyło. Mogą się one zacierać, zmieniać z biegiem lat i w zależności jak o nich myślimy i jak się do nich ustosunkujemy. Często poprzez stosowanie różnych mechanizmów obronnych, wspomnienia się zmieniają.

Dlatego w MAT nie pracujemy ze wspomnieniami. Klient nie musi ponownie wracać do byłych zdarzeń. Chcemy, aby proces zdrowienia był jak najbardziej łagodny i przyjemny. Dlatego pracujemy z emocjami, które aktualnie się pojawiają. Ból, który czujemy w ciele oraz wszelkie choroby pojawiają się po to, aby dać nam sygnał, że pod nim kryją się często nieuświadomione emocje. I to właśnie one są bazą do dalszej pracy.